Luna Privilege

Proizvod Luna Privilege više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Fluopiram
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije