Masai

Proizvod Masai više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Tebufenpirad
Datum registracije 22.02.2012.
Registracija važi do 24.01.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Tebufenpirad

Akaricid namenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci i ukrasnom bilju.