Masai

Količina aktivne materije u % 20,00% Tebufenpirad
Datum registracije 22.02.2012.
Registracija važi do 24.01.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Tebufenpirad (20,00%)

Akaricid namenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci i ukrasnom bilju.