Melody combi

Količina aktivne materije u % 5,63% Folpet , 0,90% Iprovalikarb
Datum registracije 21.12.2011.
Registracija važi do 20.12.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Folpet (5,63%)

Uspešno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cveća. U spektru obuhvata: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp, Plasmopara viticola...

Iprovalikarb (0,90%)

Za sada jedini iz grupe amid-karbamata. Inhibira rast klične cevi zoospora i sporangija, rast hifa, a time i sporulaciju. Zahvaljujući novoj hemijskoj strukturi ne postoji pojava rezistencije. Ima veoma izraženo kretanje...