Metabeet 70 WG

Količina aktivne materije u % 70,00% Metamitron
Datum registracije 17.03.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sulphur Mills
Distributeri

Aktivne materije

Metamitron (70,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) preparat za suzbijanje je...