Miclo

Proizvodu Miclo je ukinuta/istekla registracije na dan 20.03.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Miklobutanil
Datum registracije 26.03.2015.
Registracija važi do 20.03.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sharda, India
Distributeri

Aktivne materije

Miklobutanil

Fungicid s preventivnim, kurativnim, a kod fuzikladijuma i eradikativnim efektom. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija pepelnicu na jabukama, vinovoj lozi, ružama i krastavcima. LD50 2800. S.O. = III. Karenca...