Micobiol

Proizvod Micobiol više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn), Cink (Zn), Bakar (Cu) i specifičnim betaglukanima
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Lida
Distributeri

Aktivne materije