Mimic

Proizvod Mimic više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % 24,00% Tebufenozid
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Nisso Chemical Europe
Distributeri -

Aktivne materije

Tebufenozid (24,00%)

Ova aktivna materija ima potpuno drugačiji način delovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata. Ona ubrzava (indukuje) prerano presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih ćelija....