Monsoon Active

Proizvod Monsoon Active više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Foramsulfuron + Ciprosulfamid + Tienkarbazon-metil
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Foramsulfuron

Noviji preparat iz grupe sulfonilureja za primenu posle nicanja gajene biljke. Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u merkantilnom kukuruzu. Korovska biljka usvaja for...

Ciprosulfamid

Pomoćno sredstvo za zaštitu jednogodišnjih zasada od korova.

Tienkarbazon-metil