Movento 100 SC

Količina aktivne materije u %
Datum registracije 10.03.2011.
Registracija važi do 31.12.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri