Mustang

Količina aktivne materije u % 45,00% 2,4 – D , 0,63% Florasulam , 45,20% 2,4-D 2-EH
Datum registracije 20.07.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne materije

2,4 – D (45,00%)

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu proteina i disanje. 2,4 - D je selektivni translokacioni preparat za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodišn...

Florasulam (0,63%)

Preparat je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. LD50 > 6000. S.O.= III. Karenca: OVP.

2,4-D 2-EH (45,20%)