Mustang

Proizvodu Mustang je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 2,4 – D + Florasulam + 2,4-D 2-EH
Datum registracije 20.07.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne materije

2,4 – D

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu proteina i disanje. 2,4 - D je selektivni translokacioni preparat za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodišn...

Florasulam

Preparat je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. LD50 > 6000. S.O.= III. Karenca: OVP.

2,4-D 2-EH