Nurelle D

Proizvodu Nurelle D je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Cipermetrin + Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin
Datum registracije 06.06.2006.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Arysta LifeScience Corp.
Distributeri

Aktivne materije

Cipermetrin

Cipermetrin je smesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabukinog i breskvinog smotavca, kruškine buve, lisnih vaši, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD50...

Hlorpirifos

Insekticid namenjen za suzbijanje štetočina u zemljištu na nekim ratarskim i povrtarskim kulturama

Alfa cipermetrin

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Suzbija larve i odrasle oblike štetočina. Dobrog početnog i dugotrajnog delovanja. Efikasan u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača treba mu dodati okv...

Zeta - cipermetrin