Oceal

Proizvod Oceal više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Dikamba
Datum registracije 08.05.2014.
Registracija važi do 01.05.2024.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Rotam, Hong Kong
Distributeri

Aktivne materije

Dikamba

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deljenje ćelija, sintezu belančevina i disanje. Translokacioni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih...