Opus Team

Proizvodu Opus Team je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Epoksikonazol + Fenpropimorf
Datum registracije 18.09.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Epoksikonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Zahvaljujući kombinacijama s delotvornim materijama iz drugih grupa (benzimidazoli) imaju vrlo širok spektar primene. Namenjeni su za suzbijanje uzročnika bolesti na žitaricama: B...

Fenpropimorf

Suzbija rđu i pepelnicu na pšenici i ječmu. LD50 3000. S.O. = III. Kombinacije imaju širi spektar. Karenca: 42 dana pšenica i ječam; 35 dana šećerna repa.