Osiris

Proizvodu Osiris je ukinuta/istekla registracije na dan 15.11.2017. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Epoksikonazol + Metkonazol
Datum registracije 19.11.2014.
Registracija važi do 15.11.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Epoksikonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Zahvaljujući kombinacijama s delotvornim materijama iz drugih grupa (benzimidazoli) imaju vrlo širok spektar primene. Namenjeni su za suzbijanje uzročnika bolesti na žitaricama: B...

Metkonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Triazolni sistemik, derivat ciklopentanola. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i Septoria spp. Smanjuje...