Pehar

Količina aktivne materije u % 4,00% Pirimetanil
Datum registracije 29.01.2009.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Galenika Fitofarmacija
Distributeri -

Aktivne materije

Pirimetanil (4,00%)

Ova aktivna materija sprečava izlučivanje enzima patogenih gljivica neophodnih za proces infekcije i prodiranje cevi klica u ćelije domaćina. Deluje kontaktno i translaminearno. Primenjuje se preventivno i kurativno za s...