Phostoxin tablete

Proizvod Phostoxin tablete više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Aluminijum fosfid
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Detia Degesch
Distributeri

Aktivne materije