Phostoxin tablete

Količina aktivne materije u % 56,30% Aluminijum fosfid
Datum registracije 21.02.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Detia Degesch
Distributeri

Aktivne materije