Piano

Količina aktivne materije u % 75,00% Tifensulfuron-metil
Datum registracije 20.11.2013.
Registracija važi do 01.11.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Chemicals-AgroSava
Distributeri

Aktivne materije

Tifensulfuron-metil (75,00%)

Deluje kao herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.