Plavi kamen

Proizvod Plavi kamen više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Bakar iz bakar sulfata trobaznog + Bakar iz bakar-sulfata
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi H. I. Župa Eurochem
Distributeri

Aktivne materije