Polyram DF

Proizvodu Polyram DF je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2013. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Metiram
Datum registracije 27.05.2013.
Registracija važi do 31.12.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Metiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra delovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Primenjuje se na suncokretu dva, a na paradajzu...