Proceed

Proizvod Proceed više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Propikonazol + Ciprokonazol
Datum registracije 11.12.2014.
Registracija važi do 01.12.2024.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sharda, India
Distributeri

Aktivne materije

Propikonazol

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria, Septoria, Puccinia, Rhynchosporiu) te pepelnice loze. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. LD50 15...

Ciprokonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te smanjuje napad Fusariuma na klasu....