Proteus 110 OD

Proizvodu Proteus 110 OD je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 1,00% Deltametrin , 10,00% Tiakloprid
Datum registracije 26.06.2011.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Deltametrin (1,00%)

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Efikasan i u vrlo niskim dozama. Ima dugo rezidualno delovanje. Koristi se za suzbijanje jabukinog, breskvinog i šljivinog smotavca, kruškine buve, grozdovih molj...

Tiakloprid (10,00%)

Ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu. Visokoefikasan na niskim i visokim temperaturama. Vrlo brzo ulazi u tkivo biljke. Deluje kontaktno i želudačno. Nije opasan za oprašivače, pa može da se primeni i tokom cvetanja....