Pulsar 40

Proizvodu Pulsar 40 je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Imazamoks
Datum registracije 26.12.2013.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Imazamoks

To je selektivni translokacioni preparat. Mehanizam delovanja usko je povezan sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovetan kao i kod SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije...