Pyrus 400 SC

Proizvodu Pyrus 400 SC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 40,00% Pirimetanil
Datum registracije 14.12.2006.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Agriphar
Distributeri

Aktivne materije

Pirimetanil (40,00%)

Ova aktivna materija sprečava izlučivanje enzima patogenih gljivica neophodnih za proces infekcije i prodiranje cevi klica u ćelije domaćina. Deluje kontaktno i translaminearno. Primenjuje se preventivno i kurativno za s...