Radar versus G

Proizvod Radar versus G više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Hlorpirifos
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Galenika Fitofarmacija
Distributeri -

Aktivne materije

Hlorpirifos

Insekticid namenjen za suzbijanje štetočina u zemljištu na nekim ratarskim i povrtarskim kulturama