Reglone 200 SL

Proizvod Reglone 200 SL više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Dikvat
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Dikvat

Masovno se koristi kada treba suzbiti korove, kratko vreme pre ili nakon setve/sadnje, a pre nicanja kulture. Traženi su jer deluju brzo i ne ostavljaju biološki aktivne rezidue u zemljištu. Mana im to je što su delotvor...