Folpan Gold

Proizvod Folpan Gold više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % M - metalaksil + Folpet
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Adama Agricultural Solutions Limited
Distributeri

Aktivne materije

M - metalaksil

Sve kombinacije se koriste za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom upotrebljava se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duvanu, krompiru, paradajzu, kupusu, krastavcima i luku, a kombinacija s man...

Folpet

Uspešno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cveća. U spektru obuhvata: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp, Plasmopara viticola...