Royaltac

Količina aktivne materije u % 68,00% 1-dekanol
Datum registracije 28.05.2013.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Chemtura Europe d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

1-dekanol (68,00%)

Regulator rasta za sprečavanje rasta zaperaka duvana.