Sekator OD

Proizvodu Sekator OD je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 10,00% Amidosulfuron , 2,50% Jodosulfuron , 12,50% Mefenpir dietil , 2,50% Jodosulfuron-metil-natrijum
Datum registracije 15.03.2007.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Amidosulfuron (10,00%)

Amidosulfuron je selektivna sistemična aktivna materija namenjena za suzbijanje jednogodišnjih i manjeg broja višegodišnjih širokolisnih korova u ozimim i jarim žitaricama - pšenici i ječmu. Korovska biljka ga apsorbuje...

Jodosulfuron (2,50%)

Sulfonilureja herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i tritikalea. Kao i druge aktivne materije iz ove grupe u korovskim biljkama izaziva inhibic...

Mefenpir dietil (12,50%)

Jodosulfuron-metil-natrijum (2,50%)