Sencor Plus

Količina aktivne materije u % 60,00% Metribuzin
Datum registracije 26.08.2013.
Registracija važi do 20.08.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Metribuzin (60,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih, širokolisnih i...