Spartak 45 EC

Rešenje o registraciji 321-01-2405/2018-11

Količina aktivne materije u % Prohloraz
Datum registracije 01.01.2020.
Registracija važi do 31.12.2029.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sinochem
Distributeri

Aktivne materije