Sumi-alpha 5 EW

Proizvodu Sumi-alpha 5 EW je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Esfenvalerat
Datum registracije 06.05.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sumitomo
Distributeri

Aktivne materije

Esfenvalerat

Insekticid brzog i dugotrajnog dejstva. Deluje protiv jabukinog smotavca, lisnih minera i vaši, lisnih sovica, repičine ose listarice i drugih. LD50 75 - 400. S.O. = II, ispod 5% = III. Karenca: 3 dana kajsija, breskva;...