Takt

Proizvodu Takt je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Flutriafol
Datum registracije 14.04.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sinochem
Distributeri

Aktivne materije

Flutriafol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Pyrenophora teres, te smanjuje zarazu Septoria spp i Fusarium na klasu. Kombinovan s karbendazimom ima širi sp...