Teldor 500 SC

Količina aktivne materije u % 5,00% Fenheksamid
Datum registracije 28.10.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Fenheksamid (5,00%)

Botricid iz nove hemijske grupe namenjen za suzbijanje sive plesni u: vinovoj lozi, jagodama, voću, povrću i ukrasnom bilju. Deluje na Monilia spp. i Sclerotinia spp. Potpuno drugačiji u odnosu na dosada poznate botritic...