Tercel

Proizvodu Tercel je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 4,00% Piraklostrobin , 12,00% Ditianon
Datum registracije 04.06.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Piraklostrobin (4,00%)

Kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. Karenca: 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Ditianon (12,00%)

Koristi se za suzbijanje fuzikladijuma, plamenjače vinove loze, crne pegavosti lastara, lisne pegavosti višnje i kovrdžavosti i šupljikavosti lista breskve. Može da nadraži kožu i sluzokožu. Može se primenjivati u svim r...