Torro

Količina aktivne materije u % 42,50% 2,4-D 2-EH
Datum registracije 02.02.2015.
Registracija važi do 01.02.2025.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Shanghai Mio
Distributeri

Aktivne materije

2,4-D 2-EH (42,50%)