Trimangol 75 WG

Proizvod Trimangol 75 WG više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Maneb
Datum registracije 17.11.2014.
Registracija važi do 20.08.2024.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi UPL Europe Ltd.
Distributeri

Aktivne materije