Uragan System 4

Količina aktivne materije u % 35,00% Glifosat
Datum registracije 26.12.2013.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Glifosat (35,00%)

Glifosat je neselektivni izrazito sistemski, translokacioni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korenom, rizomima i krtolama. Najčešće se ko...