Vantex 60 CS

Količina aktivne materije u % 0,60% Gama-cihalotrin
Datum registracije 07.02.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Cheminova A/S
Distributeri

Aktivne materije

Gama-cihalotrin (0,60%)