Vincare

Količina aktivne materije u % 5,00% Folpet , 0,18% Bentiavalikarb-izopropil , 1,75% Bentiavalikarb
Datum registracije 11.01.2012.
Registracija važi do 31.12.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Makhteshim Chemical Works, Israel
Distributeri

Aktivne materije

Folpet (5,00%)

Uspešno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cveća. U spektru obuhvata: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp, Plasmopara viticola...

Bentiavalikarb-izopropil (0,18%)

Bentiavalikarb (1,75%)