Vitavax 200 FF

Proizvod Vitavax 200 FF više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Tiram + Karboksin + Metiram
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Chemtura Europe d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Tiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Prvenstveno štiti seme od parazitskih i saprofitskih gljivica kao što su: Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicillium spp, Rhizopus spp, Tilletia spp. Nadražuje kožu...

Karboksin

Sistemični fungicid za tretiranje semena žitarica protiv prašne i smrdljive gareži pšenice i ječma. LD50 3820. S.O. = III. Karenca: OVNP.

Metiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra delovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Primenjuje se na suncokretu dva, a na paradajzu...