Xinca

Proizvod Xinca više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Bromoksinil
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne materije

Bromoksinil

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze, svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Fitotoksičan kada se primenjuje s uljem i na temperaturama višim od 22 0C il...