Pregled prema aktivnim materijama - Regulatori rasta i fiziotropi

Sredstva za regulaciju rasta biljaka.