Pregled prema aktivnim materijama - Rodenticidi

Derivati kumarina su kumulativni otrovi pa deluju postepeno na glodare, koji umiru zbog unutrašnjeg krvarenja nakon 5-7 dana po unošenju u organizam. Upotrebljavaju se posipanjem puteva kojima se najčešće kreću pacovi i miševi, kao gotovi mamci odnosno trovanjem vode u posudicama, radi suzbijanja glodara u prostorijama. Slična su i svojstva hlorfacinona, koji se osim u skladišt...

Pogledaj više...

Derivati kumarina su kumulativni otrovi pa deluju postepeno na glodare, koji umiru zbog unutrašnjeg krvarenja nakon 5-7 dana po unošenju u organizam. Upotrebljavaju se posipanjem puteva kojima se najčešće kreću pacovi i miševi, kao gotovi mamci odnosno trovanjem vode u posudicama, radi suzbijanja glodara u prostorijama. Slična su i svojstva hlorfacinona, koji se osim u skladištima može koristiti i za suzbijanje poljskih glodara (sipanjem u rupe, pravljenjem gomilica međusobno udaljenih najviše 10 metara jedna od druge, koje se pokriju slamom, a mogu se razbacati sejalicom - 2x12 kg/ha). Za rodenticide nisu propisane tolerancije jer ne smeju da se nalaze u namirnicama, niti u stočnoj hrani.

Po akutnoj toksičnosti kumarinski rodenticidi pripadaju grupi opasnih, a po hroničnoj toksičnosti spadaju u grupe najopasnijih (LD 50 1,5 mg/kg) spojeva. Kumatetralil S.O. = I, odnosno II (do 10% aktivne materije). Vrlo male doze, ponovljene tokom nekoliko dana, dovode do teških unutrašnjih krvarenja izazvanih poremećajima u zgrušavanju krvi oštećenih kapilara.Velike doze K1 vitamina delotvorne su kod ljudi i životinja otrovanih preparatima na bazi kumarina. Slična otrovnost je i kod hlorfacinona. S.O. = I (preko 1% aktivne materije); II = (0,1-1% a.m.); inače = III. Flokumafen, bromadiolon, brodifakum i difetialon spadaju u grupu antikoagulanata koji deluju već nakon jednokratnog uzimanja. Deluju brže, ali su znatno opasniji za ljude i toplokrvne životinje. Neke formulacije imaju dozvolu i za primenu protiv poljskih glodara stavljanjem u njihove (aktivne) rupe. Bromadiolon S.O. = I; 0,008 – 0,25% = II; ispod 0,008% = III. Brodifakum S.O. = I (iznad 0,005%); inače = II. Flokumafen S. O. = I; do 0,005% = III. Opasan za ptice, a naročito za pse. Ne sme se koristiti na njivi. LD 50 = 0,4. Difetialon (tip analognog brodifakuma) ima LD 50 0,6 (a.m.). S.O. = I; 0,0025 – 0,125% = II; ispod 0,0025% = III. Sve vrste zatrovanih mamaca treba stavljati tačno prema uputstvima i ne treba ih rasejavati. Ne smeju biti dostupni: deci, domaćim životinjama i divljači. Treba sprečiti zagađivanje uskladištenih proizvoda i bunara.