Pregled prema aktivnim materijama - Strobilurini

Deluju kao inhibitori disanja.