Pregled prema aktivnim materijama - Sulfamidi

Imaju više ciljanih mesta i mehanizama delovanja.