Pregled prema aktivnim materijama - Triazoli

Obimna grupa s velikim brojem aktivnih materija. Deluju kao inhibitori procesa demetilacije pri biosintezi sterola.