Pregled prema aktivnim materijama - Triketoni

Predstavljaju perspektivnu grupu herbicida u kojoj se intenzivno radi na pronalaženju što efikasnijih i ekološki prihvatljivijih aktivnih materija. Grupa, slične hemijske strukture u kojoj dominiraju tri keto grupe, po kojoj je i dobila ime. Spadaju u bličing herbicide jer na osetljivim korovima izazivaju, bele nepravilne pege. To su "pametni" herbicidi jer u biljci "traže" enz...

Pogledaj više...

Predstavljaju perspektivnu grupu herbicida u kojoj se intenzivno radi na pronalaženju što efikasnijih i ekološki prihvatljivijih aktivnih materija. Grupa, slične hemijske strukture u kojoj dominiraju tri keto grupe, po kojoj je i dobila ime. Spadaju u bličing herbicide jer na osetljivim korovima izazivaju, bele nepravilne pege. To su "pametni" herbicidi jer u biljci "traže" enzim hidroksi fenil piruvat dioksigenazu (4- HPPD) odgovoran za sintezu karotenoida. On je važan detalj na putanji pretvaranja aminokiseline (tirozina) u plastokinon. Plastokinon je neophodan u izgradnji fiton desaturaze, ključnog enzima u biosintezi karotenoida. Bez karotenoida, koji imaju zaštitnu ulogu, molekul hlorofila se vrlo brzo pod uticajem sunčevih zraka razgrađuje pa su novi listovi bele boje. Oni su rezultat najnovijih saznanja u fitofarmaciji i u vlasništvu vodećih kuća industrije pesticida. Kod nas su registrovani u kukuruzu i u svom spektru obuhvataju većinu jednogodišnjih širokolisnih i manji broj uskolisnih korova. U biljci su pokretni. Slabo postojani u zemljištu i neznatno toksični za čoveka i životnu sredinu. Umereno (mezotrion) do visoko rastvorljivi u vodi (tembotrion). Slabo isparivi. Mezotrion može da izazove iritaciju kože. U svetu utvrđeni prvi primerci rezistentnih korova na sulkotrion.