24 sata na Agroklubu

Pregled vesti u poslednja 24 sata

Ukupno 24 sata @Agroklub

55

tekstova

23

oglasa

25

postova


24

tekstova

+ 23 oglasa

+ 18 postova

16

tekstova

+ 4 postova

15

tekstova

+ 3 postova

Novosti iz Hrvatska

Proizvodnja vina Određivanje šećera u moštu i kako ga došećeriti? 25.09.2020. 18:00

Novosti iz Srbija

Proizvodnja vina Određivanje šećera u širi i kako povećati njegov sadržaj? 25.09.2020. 18:00

Novosti iz Bosna i Hercegovina

Proizvodnja vina Određivanje šećera u moštu i kako ga došećeriti? 25.09.2020. 18:00

24 sata @KLUB

Od 2010. do 2019. godine jedino je proizvodnja svinja narasla #EU

Broj stoke #EU 12/2019 143 mil svinja, 77 mil goveda, 62 mil ovaca i 12 mil koza

Ono kad ti u dvorište padne #MIG