KLUB

Posetili smo SPIT u Kaću i donosimo bogatu galeriju fotografija ;)
Više na linku: https://bit.ly/3rz3k7S

Pripreme za ulazak na njivu i selfi sa njive :D

@Andrijana Glisic

Priprema kabaste stočne hrane je u toku. Suša će svakako uticati na smanjenje količine silaže po jedinici površine, pa se već sad traže alternativna rešenja.

SUMP konferencija: Predstavljene mere IPARD III

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika SUMP je 22.07.2021. godine u sali Privredne komore Vojvodine organizovalo konferenciju pod nazivom "Mladi privrednik u poljoprivr...

Više [+]

Kvalitet silaže u velikoj meri će zavisiti od momenta i načina žetve jer od procenta zrelosti klipa zavisi koliko i kako će je životinje svariti, a to opet utiče na proizvodnju mleka i mesa. Uskoro više!

Da li verujete da je na slikama polje zasejano kukuruzom?

Kioti DK10 serija traktora zamišljena je da odgovara svakom poslu koji zahteva snažan, izdržljiv i kompaktan traktor: https://bit.ly/3elPyQo