Šta mislite, ko bi bio najbolje rešenje za novog ministra poljoprivrede?

142

Glasova: 11

Dragan Glamočić 7,75%

Glasova: 7

Snežana Bogosavljević Bošković 4,93%

Glasova: 89

Miladin Ševarlić 62,68%

Glasova: 4

Branislav Nedimović 2,82%

Glasova: 3

Zoran Babić 2,11%

Glasova: 7

Danilo Golubović 4,93%

Glasova: 14

Branislav Bogaroški 9,86%

Glasova: 7

Dobrivoje Budimirović Bidža 4,93%

Prethodna anketa

Sledeća anketa